Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng (TP Đà Lạt), Cung Nam Phương Hoàng hậu ngự trên một mảnh đất cao, xung quanh là những tán thông xanh tươi mát.